Dluhopisy bez poplatku

Poskytujeme informace k dostupným dluhopisům v ČR

Formy dluhopisů

Dluhopisy (výnosové cenné papíry)

Dluhopisy (výnosové cenné papíry) jsou cenné papíry, u nichž se emitent (dlužník) zavazuje vůči vlastníkovi cenného papíru (věřiteli, kupujícímu), že příslušnou částku získaného kapitálu vyplatí nazpět v souladu s podmínkami dluhopisu s dohodnutým úrokem. Pokud je dluhopis držen až do konečného data splatnosti, obdržíte při konečné splatnosti výnos dle podmínek dluhopisu. Výnos lze určit dopředu pouze za předpokladu, že investor bude dluhopis držet až do konečné splatnosti.

Důležité:
investor by měl něco vědět o dluhopisech, existuje zákon o dluhopisech a vydávání dluhopisů. Neveřejné dluhopisy, dnes může vydávat v podstatě kdokoli, formou privátní nebo soukromé nabídky. Proto je dobré se podívat, kdo je emitentem, protože zde není žádná kontrola, státní, veřejná!

Veřejně obchodovatelné dluhopisy

Veřejně obchodovatelné dluhopisy, může vydávat společnost, která má nějakou historii, schvaluje vydání těchto dluhopisů ČNB.

Dluhopisy privátní

Dluhopisy privátní, veřejné, musí mít emisní podmínky, navíc se přidává prospekt emitenta
(popis rizik, co je zač, na co se peníze použijí).
U veřejných dluhopisů – je emitent povinen podávat o sobě informace.
Mohou být obchodovány na veřejných trzích, může veřejně prodávat!
Privátní dl. se nesmí prodávat, u veřejných dl. se musí reportovat na burzu výsledky.

Důležité:
dluhopisy jak privátní, tak veřejně obchodovatelné, jsou převoditelné, ale!
Prodávající před splatností, nemusí najít kupce.

Dluhopis se vyplatí držet do splatnosti.
Tím pádem investor nemusí nic řešit, jestli jdou na trhu úrokové sazby, nahoru nebo dolu,
protože má zafixovány úroky roční, 4% na 3 roky.

Neveřejné privátní dluhopisy

Neveřejné privátní dluhopisy, investor by měl být opatrný, podívat se na Justici, kdo je emitent,
měla by být zveřejněna výroční zpráva, firma by měla dodávat výkazy, významné korporátni události
(navýšení, či snížení kapitálu), nebo úpadek, insolvence, konkurz, jaký je základní kapitál,
ale důležitý je vlastní kapitál. To je nejvýznamnější ukazatel, jestli firma má, nebo nemá skutečný majetek,
to by se mělo najít ve finančních výkazech. Poměr cizích zdrojů a kolik dělá vlastní kapitál.

Důležitým ukazatelem je,
zdali firma vydává první dluhopis, nebo jestli již je stabilní emitent, který pravidelně vydává dluhopisy a také již řadu dluhopisů splatil!

Korporátní dluhopis 7,2% p.a. od 50 000 Kč na 3 roky
Korporátní dluhopis 7,2 % p.a. od 50 000 Kč na 2 roky
Korporátní dluhopis 7,2 % p.a. od 50 000 Kč na 1 rok

Poskytujeme informace k dostupným dluhopisům v ČR

Kontaktujte nás na info@interfinance.cz, potřebné osobní jednání.

Online aplikace VIP APP

Vyberte si ze široké online nabídky produktů, srovnejte je s konkurencí a vyřiďte maximum záležitostí z pohodlí domova nebo kanceláře.

Při registraci zadejte prosím zvací kód 42, děkujeme.